Czy jest możliwe żeby za jeden przejazd bez ważnego biletu komunikacji miejskiej otrzymać dwie kary?

Za przejazd bez ważnego biletu pasażer jest karany pieniężnie. Wysokość kary jest ustalana przez rady miast i zakłady zajmujące się komunikacją miejską w poszczególnych miastach.

Czasem jednak zdarza się, że oprócz mandatu za przejazd bez ważnego biletu gapowicz będzie zmuszony do zapłaty kary grzywny. Stanie się to w przypadku kiedy, przykładowo, odmówi zapłacenia kary i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, jak również w sytuacji, kiedy osoba taka nie pozostawała w miejscu przeprowadzenia kontroli do czasu przybycia policji jeżeli ta została wezwania. Karę grzywny nakłada sąd i może ona wynieść nawet do 5000 zł.