Strona główna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie serdecznie wita wszystkich
uczniów szkół ponadgimnazjalnych!

Serwis „Lekcje Prawa” jest o Was i dla Was, o tym czego doświadczacie na co dzień, a często nie jesteście świadomi jakie może przynieść skutki, ale także o tym, że oprócz obowiązków macie również prawa, z których należy korzystać. Takie jest właśnie prawo. Będziemy starać się przybliżyć Wam jego istotę, ale też uważnie Was słuchać. Po to, żeby poznać nurtujące Was sprawy, problemy i im zaradzić. Mamy nadzieję, że przez to ten serwis z biegiem czasu będzie Wam coraz bardziej przydatny i przyjazny.

Warto być świadomym, widzieć, słuchać i pytać!

IDEA PROJEKTU EDUKACJI PRAWNEJ MŁODZIEŻY

W dniu 13 lutego 2013 roku Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Maciej Bobrowicz podpisał w Ministerstwie Sprawiedliwości porozumienie dotyczące edukacji prawnej młodzieży. Swoje podpisy złożyli pod nim również Minister Sprawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Krajowej Rady Notarialnej, Prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis” oraz Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Porozumienie to zostało zawarte w celu ustalenia zasad współpracy w zakresie realizowania, rozwijania i promowania programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych, który będzie realizowany przez prowadzenie wykładów i lekcji z zakresu prawa w szkołach, które zgłosiły w Ministerstwie Sprawiedliwości chęć uczestnictwa w programie.

SPACER PO PRAWIE

Na początek zapraszamy Was na dwudziestominutowy, specyficzny spacer, który przybliży Wam funkcjonowanie sądów, działalność radców prawnych, adwokatów oraz organów administracji rządowej i pozarządowej. Spacer ten możecie odbyć siedząc wygodnie w fotelu: