Prawo konsumenckie

Za pośrednictwem sieci internet kupiłem plecak, któremu po dwóch tygodniach urwał się uchwyt. Sprzedawca odmówił naprawy twierdząc, że upłynął już 10-dniowy termin od dnia zakupu, w związku z czym żadne uprawnienia mi już nie przysługują. Czy to prawda?

Zawsze musicie rozróżniać Wasze uprawnienia reklamacyjne od przysługującego Wam prawa odstąpienia od tzw. umowy zawartej na odległość (m.in. umowy zawartej przez internet). W tym drugim przypadku możecie – w terminie 10 dni odstąpić umowy, czyli zrezygnować z zakupu nawet w sytuacji jeżeli towar nie jest obarczony wadą.

Czym innym są natomiast uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące w przypadku zaistnienia wady zakupionego towaru (również tego zakupionego w sieci). Uprawnienia do reklamacji przysługują w okresie dwóch lat od daty zakupu. Podstawą do złożenia reklamacji jest niezgodność towaru z umową istniejąca już w chwili wydania towaru aczkolwiek mogąca ujawnić się później. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej kupujący korzysta z domniemania istnienia niezgodności towaru z umową jeżeli wada została stwierdzona w terminie 6 miesięcy od dnia zakupu towaru.

To sprzedawca musi udowodnić brak swojej odpowiedzialności (niezasadność reklamacji). Samo stwierdzenie np., że wada ma charakter mechaniczny (np. kupujący sam urwał uchwyt w plecaku) bez powołania się na opinię rzeczoznawcy nie będzie mogło być uznane za udowodniony brak zasadności reklamacji.

More from Prawo konsumenckie

Czego możemy domagać się od sprzedawcy składając reklamację?

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać: doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymiany towaru na nowy chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów (przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej … read more

W jakiej formie składa się reklamację?

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i zadbać o to, żeby uzyskać dowód doręczenia jej sprzedawcy. Dlatego też w przypadku kiedy reklamację składamy listownie, reklamację powinniśmy złożyć listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (dowód doręczenia przesyłki koloru żółtego), które poczta odeśle nam wraz z adnotacją o doręczeniu sprzedawcy. … read more

Kiedy można zareklamować zakupiony towar?

Towar reklamujcie zawsze wtedy gdy jest uszkodzony, niekompletny, nie nadaje się do użytku do jakiego jest przeznaczony, nie posiada cech o których zapewniał nas sprzedawca lub wynikały z opisu towaru. Nie podlegają reklamacji takie towary, co do których byliście świadomi, że dokonujecie zakupu towaru wadliwego np. plecak z urwanym uchwytem. read more

W ubiegłym tygodniu znalazłem w sklepie towar oznaczony bardzo atrakcyjną ceną. Przy kasie okazało się, że cena tego towaru jest już od poprzedniego dnia wyższa, a pracownicy sklepu zapomnieli oznaczyć towaru wyższą ceną. Czy mam prawo do zakupu towaru za cenę widniejącą na towarze?

Jak najbardziej. Zgodnie z art. 543 kodeksu cywilnego wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. Poprzez włożenie produktu do koszyka i stawienie się przy kasie z zamiarem zapłaty za ten produkt w sposób dorozumiany składamy oświadczenie o przyjęciu oferty sprzedaży po cenie uwidocznionej … read more