Czy w Polsce adopcji dziecka może dokonać wspólnie para tej samej płci? Odpowiedź uzasadnij.

Obowiązujące obecnie przepisy wykluczają możliwość adopcji dziecka przez pary nie będące małżeństwem. Polskie prawodawstwo nie uznaje jednopłciowych małżeństw i związków partnerskich.