Prawo autorskie

Czy umieszczając zdjęcia na których są także inne osoby na portalach społecznościach, muszę uzyskać ich zgodę?

Generalnie w takiej sytuacji potrzebna jest zgoda takiej osoby, chyba ze osoba znajdująca się na tym zdjęciu jest osobą powszechnie znaną lub otrzymała za to wynagrodzenie i nie sprzeciwiła się publikacji wizerunku. Zgoda ta nie jest wymagana również w sytuacji umieszczenia zdjęć z imprez, zgromadzeń publicznych, kiedy fotografowana osoba stanowi jedynie element (szczegół) zdjęcia jako całości.

More from Prawo autorskie

Czy mogę ściągać z internetu gry komputerowe?

W legalny sposób można pobierać tylko darmowe lub próbne wersje gier. Pobieranie pirackich plików z grami z Internetu jest zabronione. Zgodnie z art.278 kk kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze. Tak więc każde przejęcie takiego programu umożliwiające korzystanie z tego … read more

Czy ściąganie filmów z sieci internetowej na własny użytek jest zabronione?

W świetle polskiego ustawodawstwa bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego (art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jednak – uwaga – w przypadku jeżeli przykładowo film nie miał jeszcze swojej premiery powołanie się na dozwolony użytek nie będzie wystarczające … read more

Co w sytuacji gdy ściągnięty film lub muzykę chcę udostępnić innym?

Ściąganie filmu lub muzyki w celu udostępniania innym nie może być uznane za korzystanie z nich na własny rachunek i jest już działaniem sprzecznym z prawem. W związku z tym osobom udostępniającym utwory chronione prawem autorskim grozi w tym wypadku zarówno odpowiedzialność cywilna, jak i karna. Zgodnie z art. 79 ustawy o prawie … read more