Czy mogę ściągać z internetu gry komputerowe?

W legalny sposób można pobierać tylko darmowe lub próbne wersje gier. Pobieranie pirackich plików z grami z Internetu jest zabronione. Zgodnie z art.278 kk kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze. Tak więc każde przejęcie takiego programu umożliwiające korzystanie z tego programu bez zgody osoby uprawnionej jest zabronione. Przy czym korzyścią majątkową jest nie tylko korzyść wynikająca z jego odsprzedaży, ale także korzyść polegająca na braku zapłaty za program.