W wypadku wystąpienia do sądu przez prokuratora z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, zatrzymany musi być doprowadzony przez oblicze sądu w terminie?

48 h od momentu zatrzymania.