Europejski Dzień Prawnika w OIRP w Olsztynie

Radcowie prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Prawnika przypadającego na dzień 25 października 2019 r. przeprowadzili spotkania z uczniami klas IV – VIII szkół podstawowych. Lekcje odbyły się w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie i Szkole Podstawowej nr 25 w Olsztynie.IMG-0375

Spotkania z uczniami poprowadzili: r.pr. Halina Domańska, r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska, r.pr. Kornelia Kawałko, r.pr. Anna Kottik, r.pr. Robert Pożarski.

Podczas spotkań z uczniami zostały omówione zasady funkcjonowania zawodów prawniczych oraz poszczególnych dziedzin prawa. Przedstawiono uczniom zasady tworzenia prawa, organy tworzące i stosujące prawo, zawody prawnicze, zasady odpowiedzialności, ze szczególnym wskazaniem na zasady odpowiedzialności nieletnich. Rozmawiano o odpowiedzialności uczniów na terenie szkoły i  poza szkołą. Na polecenie pedagoga szkolnego omówiono niewłaściwe zachowania nieletnich na i

internetowych forach społecznościowych oraz wykorzystywanie Internetu, telefonów do szykanowania kolegów i koleżanek wraz ze skutkami takich zachowań.

Ze spotkań uczniowie dowiedzieli się jakie znaczenie ma ukończenie 13-go roku życia z punktu widzenia prawa w kontekście częściowej zdolności do czynności prawnych, ale i odpowiedzialności przewidzianej ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, że z każdym uprawnieniem łączą się obowiązki- został omówiony obowiązek szkolny, który jest dla młodzieży najbardziej zrozumiały. Poruszono temat odpowiedzialności  młodzieży za przestępstwa- omówiono  naruszenie nietykalności cielesnej, znęcanie się, uporczywe nękanie oraz znieważanie. Temat ten wzbudził emocje u młodzieży, sprowokował w nich zaangażowanie w dyskusję, ujawnił problemy nurtujące młodzież w kontekście relacji panujących w klasie. Poruszono także temat demoralizacji- omówiono  czym jest i jakie są jej przejawy. W tym zakresie młodzież najchętniej rozmawiała o środkach odurzających, alkoholu i paleniu tytoniu.

W rejonie ostrołęckim zajęcia z uczniami pod hasłem Twoje prawo do pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych oraz do uzyskania pomocy prawnika w warunkach pozbawienia wolności” zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce i w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych przez r.pr. Janusza Kobylińskiego.

2aa1ebdb38876dede80675332398a002.0Pomoc prawna z urzędu jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości należy do praw podstawowych, a także stanowi zasadniczą część i instrument praw człowieka, określony i chroniony treścią art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tzn. swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla każdego człowieka, bez względu na pozycję społeczną lub sytuację ekonomiczną. Uznaje się go za jeden z najważniejszych filarów praworządności i godności ludzkiej. Do obowiązków państw i organów władzy publicznej należy zagwarantowanie, zorganizowanie i sfinansowanie takiego systemu pomocy prawnej z urzędu, który zapewni osobom mniej majętnym dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz pokrycie kosztów doradztwa prawnego, obrony i reprezentacji przez podmioty profesjonalne.

Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i warsztatów, przy aktywnym uczestnictwie młodzieży. Z lekcji przeprowadzonych w terminie  22.10.-4.11.2019 r. skorzystało blisko 500 uczniów.

Składam serdeczne podziękowania dla radców prawnych za zaangażowanie i zrealizowanie spotkań z uczniami.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska