Prawo wykroczeń

Czy Policja lub organizator ma prawo filmować mnie jako kibica, kiedy wraz z grupą innych kibiców udaję się spokojnie na stadion piłkarski aby obejrzeć mecz?

Tę kwestię reguluje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych  i ustawa o Policji. Nagrywanie kamerą przez policjantów każdego kibica udającego się na mecz swojej drużyny od wielu lat budzi kontrowersje.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych organizatorzy (czyli np. zarząd klubu, ale nie Policja) są uprawnieni do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania jej uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Problem polega na tym, że nagrania dokonywane są nie tylko na stadionie, ale także w jego okolicy i na nagraniach widoczni są nie tylko kibice, ale i osoby postronne.

Podstawą działań Policji jest zarządzenie komendanta głównego policji w sprawie zasad organizacji
i trybu wykonywania przez policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi. Pozwala ono na obserwację i utrwalanie zachowań kibiców przy użyciu kamer i rejestrowania środków transportu, którymi się poruszają.

Warto dodać, że według Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Policja nie ma prawa wymagać od kibiców, by przedstawiali się do kamery z dowodem osobistym.

More from Prawo wykroczeń

Czy jest możliwe żeby za jeden przejazd bez ważnego biletu komunikacji miejskiej otrzymać dwie kary?

Za przejazd bez ważnego biletu pasażer jest karany pieniężnie. Wysokość kary jest ustalana przez rady miast i zakłady zajmujące się komunikacją miejską w poszczególnych miastach. Czasem jednak zdarza się, że oprócz mandatu za przejazd bez ważnego biletu gapowicz będzie zmuszony do zapłaty kary grzywny. Stanie się to w przypadku kiedy, przykładowo, …
Czytaj więcej