Czy Policja lub organizator ma prawo filmować mnie jako kibica, kiedy wraz z grupą innych kibiców udaję się spokojnie na stadion piłkarski aby obejrzeć mecz?

Tę kwestię reguluje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych  i ustawa o Policji. Nagrywanie kamerą przez policjantów każdego kibica udającego się na mecz swojej drużyny od wielu lat budzi kontrowersje.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych organizatorzy (czyli np. zarząd klubu, ale nie Policja) są uprawnieni do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania jej uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Problem polega na tym, że nagrania dokonywane są nie tylko na stadionie, ale także w jego okolicy i na nagraniach widoczni są nie tylko kibice, ale i osoby postronne.

Podstawą działań Policji jest zarządzenie komendanta głównego policji w sprawie zasad organizacji
i trybu wykonywania przez policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi. Pozwala ono na obserwację i utrwalanie zachowań kibiców przy użyciu kamer i rejestrowania środków transportu, którymi się poruszają.

Warto dodać, że według Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Policja nie ma prawa wymagać od kibiców, by przedstawiali się do kamery z dowodem osobistym.