Lekcja Prawa w Zespole Szkół Licealnych w Morągu

W dniu 21 października 2013 r. w Zespole Szkół Licealnych w Morągu przy ul. 11 listopada 7 radcowie prawni Paweł Markiewicz i Anna Tymolewska przeprowadzili dwie „lekcje prawa” dla uczniów liceum.

Program „lekcji prawa” obejmował:
1. prezentację programu lekcje prawa prowadzonego z udziałem m.in. OIRP w Olsztynie,
2. krótki wykład opisujący współczesne gałęzie prawa (prawo cywilne, karne i administracyjne) wraz z praktycznymi uwagami z zakresu sposobów wnoszenia pism, terminów, doręczeń,
3. krótki wykład z zakresu prawa umów (potencjalne ryzyka związane z zawieraniem umów bez dokładnej znajomości ich treści – na przykładach klauzul abuzywnych),
4. zajęcia praktyczne na podstawie przygotowanych kazusów z zakresu prawa cywilnego – prawo umów, prawo spadkowe (w tym podatek od spadków i darowizn),
5. dyskusja dotycząca kazusów,
6. krótkie przedstawienie zawodu radcy prawnego i drogi do uzyskania tytułu radcy prawnego (studia prawnicze, aplikacja, egzamin).

Jak się wydaje zajęcia wydały się uczniom interesujące i przydatne.