Jakie uprawnienia posiada pracownik, w razie gdy pracodawca rozwiążę mu umowę o pracę bez wcześniejszego wypowiedzenia?

Zgodnie z kodeksem prawa pracy jest to niezgodne z prawem i  pracownik taki może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia złożyć odwołanie do sądu pracy.