Tag Archives: prokuratorzy

Jakie są podstawowe zawody prawnicze?

1) Radca prawny – którego zadaniem jest przede wszystkim obsługa podmiotów gospodarczych, spółek, ale też osób fizycznych w tym udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie przed Sądami, we wszystkich sprawach oprócz spraw z zakresu prawa karnego (na dzień dzisiejszy);

2) Adwokat – którego zadaniem jest przede wszystkim reprezentowanie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w sprawach karnych, ale również  w innych rodzajach spraw (jak radca prawny) oraz udzielanie porad prawnych i obsługa podmiotów gospodarczych;

3) Sędzia – swój zawód wykonuje w sądzie i rozstrzyga spory poprzez wydawanie odpowiednich orzeczeń w sądach powszechnych, administracyjnych oraz Sądzie Najwyższym;

4) Prokurator – zwany często oskarżycielem publicznym gdyż jego rola głównie opiera się na oskarżaniu przed sądem karnym osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa;

5) Notariusz – osoba, która sporządza dokumenty tj. wszelkiego rodzaju umowy sprzedaży, darowizny, testamenty, pełnomocnictwa w formie aktów notarialnych wymagane dla niektórych czynności prawnych jak np. wszystkie związane z rozporządzaniem nieruchomościami. Również potwierdzony przez niego dokument za „zgodność z oryginałem” ma moc oryginału;

6) Komornik – osoba, która prowadzi postępowanie egzekucyjne, tj. w oparciu o prawomocne orzeczenie sądowe zaspokaja roszczenia wierzyciela z majątku dłużnika.

Ile lat trwają studia prawnicze i czy są dwustopniowe?

Studia prawnicze (dzienne i zaoczne) trwają pięć lat, są jednostopniowe i kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem tytułu magistra prawa. Po to jednak ażeby wykonywać zawód prawniczy (np. radcy prawnego, adwokata, prokuratora) po ukończonych studiach należy dodatkowo ukończyć właściwą dla danego zawodu aplikację (np. aplikacja radcowska trwa 3,5 … read more

Po czym rozpoznam w sądzie z jaka profesją prawniczą mam do czynienia?

Podczas rozprawy sądowej przedstawiciele poszczególnych zawodów prawniczych korzystają z togi – specyficznego stroju urzędowego, tj. fałdzistej sukni z lekkiego czarnego materiału wełnianego lub wełnopodobnego, sięgającej powyżej kostek – około 25 cm od ziemi, przy kołnierzu zaś wykończonej żabotem. I właśnie kolor żabotu pozwala na odróżnienie poszczególnych profesji … read more