Czy wykonując zawód radcy prawnego albo adwokata można zostać sędzią?

Tak. Taką możliwość przewiduje dla przedstawicieli tych zawodów art. 61 i art. 63 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Sędzią sądu rejonowego może zostać ten, kto przed powołaniem wykonywał zawód adwokata lub radcy prawnego przez co najmniej 3 lata. Konieczne jest także aby osoba taka:

  1. posiadała obywatelstwo polskie i korzystała z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. była nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. była zdolną ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego;
  5. ukończyła 29 lat;

W przypadku kandydatów do wykonywania zawodu sędziego sądu okręgowego konieczne jest z kolei dodatkowo wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata przez okres co najmniej 6 lat.