Prawo karne

More from Prawo karne

Czy w świetle obowiązujących przepisów nauczyciel jest szczególnie chroniony przed działaniami, które mogą powodować odpowiedzialność karną?

Tak. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego. Przepisy kodeksu karnego przewidują odpowiedzialność sprawcy przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu. Takiej odpowiedzialności podlega przykładowo ten, kto znieważa nauczyciela podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych (ubliżanie, obelgi, gesty, obraźliwe rysunki). Działanie takie jest zagrożone … read more