Od kiedy ponosi się całkowitą odpowiedzialność za przestępstwo?

Pełną odpowiedzialność karną za przestępstwo ponosi osoba, która ukończyła 17 lat. Są jednak przestępstwa za popełnienie, których osoba po ukończeniu 15 lat ponosi pełną odpowiedzialność, to szczególnie ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu np. zabójstwo i inne wymienione w kodeksie karnym.