Lekcja Prawa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4

W dniu 04. listopada 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „lekcje prawa” prowadzonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Z uczniami ponownie spotkała się Pani mec. Halina Domańska. Tym razem spotkanie odbyło się w szkolnej bibliotece LO VIII w Olsztynie, a uczestniczyli w nim  uczniowie II i III klas.

Lekcje prawa zdjęcie ZSO 4