Ile lat trwają aplikacje na zawody prawnicze?

Aplikacja radcowska trawa 3 lata i kończy się egzaminem państwowym, następnie uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych, którą prowadzi samorząd, podobnie trwają pozostałe aplikacje na inne zawody prawnicze.