Czy umieszczając zdjęcia na których są także inne osoby na portalach społecznościach, muszę uzyskać ich zgodę?

Generalnie w takiej sytuacji potrzebna jest zgoda takiej osoby, chyba ze osoba znajdująca się na tym zdjęciu jest osobą powszechnie znaną lub otrzymała za to wynagrodzenie i nie sprzeciwiła się publikacji wizerunku. Zgoda ta nie jest wymagana również w sytuacji umieszczenia zdjęć z imprez, zgromadzeń publicznych, kiedy fotografowana osoba stanowi jedynie element (szczegół) zdjęcia jako całości.