Author Archives: Administrator

Inauguracja za nami!

 Inauguracja projektu "Lekcje prawa" 2013.10.13Zgodnie z zapowiedziami, w niedzielę 13 października 2013 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie odbyła się inauguracja programu „Lekcje prawa”. Rozpoczęła się konferencją prasową z udziałem Dziekana OIRP w Olsztynie Michała Korwek, Prezydenta Olsztyna – Piotra Grzymowicza oraz gospodarza obiektu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 – Marzeny Życzko. read more

Pierwsza lekcja prawa

To już za chwilę! Pierwsze spotkanie z Wami odbędzie się: 15 października 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Olsztynie. Jesteśmy bardzo ciekawi spotkania z Wami. Mamy nadzieję, że dostarczy Wam ono interesującej wiedzy, a nam przybliży Wasze problemy. read more

Rozpoczęcie projektu „Lekcje prawa”

W dniu 13 października 2013 roku, w ramach projektu edukacji prawnej młodzieży na terenie  Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie (Dajtki) oficjalnie rozpoczynamy projekt LekcjePrawa.pl. Patronat nad akcją objął Prezydent Olsztyna – Pan Piotr Grzymowicz. Inauguracja rozpocznie o godzinie 9.00 konferencją prasową. Oprócz tego, na znajdującym się na terenie …
Czytaj więcej…

Po czym rozpoznam w sądzie z jaka profesją prawniczą mam do czynienia?

Podczas rozprawy sądowej przedstawiciele poszczególnych zawodów prawniczych korzystają z togi – specyficznego stroju urzędowego, tj. fałdzistej sukni z lekkiego czarnego materiału wełnianego lub wełnopodobnego, sięgającej powyżej kostek – około 25 cm od ziemi, przy kołnierzu zaś wykończonej żabotem. I właśnie kolor żabotu pozwala na odróżnienie poszczególnych profesji … read more

Czy ściąganie filmów z sieci internetowej na własny użytek jest zabronione?

W świetle polskiego ustawodawstwa bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego (art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jednak – uwaga – w przypadku jeżeli przykładowo film nie miał jeszcze swojej premiery powołanie się na dozwolony użytek nie będzie wystarczające … read more

Co w sytuacji gdy ściągnięty film lub muzykę chcę udostępnić innym?

Ściąganie filmu lub muzyki w celu udostępniania innym nie może być uznane za korzystanie z nich na własny rachunek i jest już działaniem sprzecznym z prawem. W związku z tym osobom udostępniającym utwory chronione prawem autorskim grozi w tym wypadku zarówno odpowiedzialność cywilna, jak i karna. Zgodnie z art. 79 ustawy o prawie … read more

Za pośrednictwem sieci internet kupiłem plecak, któremu po dwóch tygodniach urwał się uchwyt. Sprzedawca odmówił naprawy twierdząc, że upłynął już 10-dniowy termin od dnia zakupu, w związku z czym żadne uprawnienia mi już nie przysługują. Czy to prawda?

Zawsze musicie rozróżniać Wasze uprawnienia reklamacyjne od przysługującego Wam prawa odstąpienia od tzw. umowy zawartej na odległość (m.in. umowy zawartej przez internet). W tym drugim przypadku możecie – w terminie 10 dni odstąpić umowy, czyli zrezygnować z zakupu nawet w sytuacji jeżeli towar nie jest obarczony wadą. Czym innym są natomiast … read more

Czego możemy domagać się od sprzedawcy składając reklamację?

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać: doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymiany towaru na nowy chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów (przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej … read more

W jakiej formie składa się reklamację?

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i zadbać o to, żeby uzyskać dowód doręczenia jej sprzedawcy. Dlatego też w przypadku kiedy reklamację składamy listownie, reklamację powinniśmy złożyć listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (dowód doręczenia przesyłki koloru żółtego), które poczta odeśle nam wraz z adnotacją o doręczeniu sprzedawcy. … read more

Kiedy można zareklamować zakupiony towar?

Towar reklamujcie zawsze wtedy gdy jest uszkodzony, niekompletny, nie nadaje się do użytku do jakiego jest przeznaczony, nie posiada cech o których zapewniał nas sprzedawca lub wynikały z opisu towaru. Nie podlegają reklamacji takie towary, co do których byliście świadomi, że dokonujecie zakupu towaru wadliwego np. plecak z urwanym uchwytem. read more