Czego możemy domagać się od sprzedawcy składając reklamację?

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać:

  1. doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
  2. wymiany towaru na nowy

chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów (przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia).

Ważne jest, że nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.