Ignorantia iuris nocet czyli „Nieznajomość prawa szkodzi”

W ramach programu edukacji prawnej zwiększającej świadomość prawną obywateli uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie uczestniczyli w pewnej niecodziennej lekcji. W dniu 18.10.2013 roku uczniowie klas technikum ekonomicznego 2d, 3d i 4d w obecności Pani Iwony Dołżyckiej, brali udział w spotkaniu z wykładowcą prawa konstytucyjnego Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, radcą prawnym Panem  dr Stanisławem Bułajewskim.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zakresem prawa konstytucyjnego, systemem wyborczym w Polsce i wieloma innymi pojęciami prawnymi. W trakcie zajęć uczniowie zadawali wiele pytań.

Lekcje zostały nagrodzone przez uczniów oklaskami, którzy wyrazili ogromną chęć dalszych zajęć, w trakcie których poruszane byłyby  tego typu tematy co na lekcji prowadzonej przez r.pr. Stanisława Bułajewskiego.

18.10.2013 Lekcja Prawa Zespol Szkol nr 2