Czym różni się zdolność prawna osób fizycznych od zdolności do czynności prawnych?

Zdolność prawna to nic innego jak możliwość bycia podmiotem praw i obowiązków, i przysługuje każdemu człowiekowi już od chwili urodzenia, a czasami nawet od momentu poczęcia. Natomiast zdolność do czynności prawnych uzyskuje się dopiero po przekroczeniu pewnego wieku, tj. ograniczoną zdolność do czynności prawnych po przekroczeniu 13 lat, a pełną zdolność do czynności prawnych po przekroczeniu 18 lat (wyjątkowo pełną zdolność do czynności prawnych uzyskuje kobieta, która przekroczyła lat 16 i zawarła związek małżeński). Zdolność do czynności prawnych to nic innego jak zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych np. zdolność do sporządzenia testamentu.