Dlaczego wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) tak długo piastują swoje stanowiska – przecież niektórzy piastują te funkcje dłużej niż przez dwie kadencje?

W Polsce tylko niektóre konstytucyjne organy państwa są organami kadencyjnymi, natomiast jednoosobowe organy wykonawcze w gminach (miastach) mogą funkcjonować przez nieograniczoną liczbę kadencji.