Lekcje prawa w rejonie ciechanowskim rozpoczęte

Pierwsze lekcje prawa odbyły się w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie w dniach: 28 marca (klasa I humanistyczna) i 2 kwietnia 2014r. (klasa II humanistyczna).

Łącznie w zajęciach tych, które prowadził Lech Ciarkowski – Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, wzięło udział blisko 70 uczniów.

Zajęcia przebiegały w bardzo pogodnej i sympatycznej atmosferze. Młodzieży przybliżona została przede wszystkim tematyka dotycząca:

 • istoty samego prawa,
 • wzajemnych relacji tegoż prawa z zasadami moralności i obyczajów,
 • pojęcia zdarzeń prawnych,
 • obowiązywania prawa w czasie, przestrzeni i w stosunku do osób,
 • tworzenia i ogłaszania aktów normatywnych,
 • źródeł prawa według art. 87 Konstytucji RP i prawa wspólnotowego,
 • istoty stosunku prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku cywilnoprawnego.

Na zadawane w trakcie lekcji pytania, udzielane były odpowiedzi przez prowadzącego zajęcia na bieżąco, przy czym młodzież deklarowała chęć ich zadawania w przyszłości w przypadku powstawania szeregu wątpliwości prawnych, które niesie codzienne życie, na stronie internetowej OIRP Olsztyn (www.lekcjeprawa.pl).

Zajęcia urozmaicane były żartami prawniczymi, np. z cyklu „TEMIDA SIĘ ŚMIEJE”. Uczniowie wyrażali też w trakcie zajęć chęć ponownego spotkania w przyszłym roku szkolnym.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał okolicznościowy długopis z adresem strony internetowej poświęconej edukacji prawnej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

Na zakończenie godzi się podkreślić i podziękować za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tychże zajęć (spotkań) na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Ciechanowie przy ul. Orylskiej władzom tej szkoły, w szczególności zastępcom jej dyrektora w osobach: Pani Ewy Słupek i Arkadiusza Śpiewaka.

W najbliższym czasie planowane są następujące lekcje prawa w:

 • I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Zajęcia poprowadzi mecenas Dorota Nadratowska-Malinowska;
 • Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. Zajęcia poprowadzi mecenas Jacek Nieścior;
 • I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Mławie oraz Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Mławie. Zajęcia w obu tych szkołach poprowadzi mecenas Jan Urbański;
 • w Zespole Szkół nr 2 w Płońsku przy ul. Walki Młodych. Zajęcia poprowadzi mecenas Beata Wierzchowska;
 • Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie. Zajęcia poprowadzi mecenas Lech Ciarkowski.

Przedstawiając powyższe należy serdecznie podziękować – Dyrektorowi Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie – Pani Agacie Pawłowskiej, za pomoc i wsparcie w rozpoczęciu tak istotnego i ważnego ze społecznego punktu widzenia przedsięwzięcia na terenie objętym właściwością Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie (rejon ciechanowski).