Mława – szkoły uczestniczą w programie „Lekcje prawa”

Licea Ogólnokształcące w Mławie to już kolejne placówki, których uczniowie z chęcią uczestniczą w programie „Lekcje prawa”. Tym razem za sprawą mec. Jana Urbańskiego, który spotkał się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Łącznie w lekcjach wzięło udział około 60 uczniów.

Przedmiotem lekcji były zagadnienia ogólne związane z prawem i jego istotą z podkreśleniem roli i znaczenia prawa we wszelkich dziedzinach życia człowieka od jego urodzenia, aż do śmierci, a także nawet wykraczający poza życie człowieka. W sposób bardzo ogólny i możliwy do zrozumienia przedstawiono poszczególne gałęzie prawa i ich źródła i podstawowe instytucje prawa.

Jedna godzina lekcyjna na przedstawienie choćby podstawowych zamierzonych zagadnień okazała się niewystarczająca. Kolejna lekcja prawa odbędzie się w najbliższym czasie, w terminach uzgodnionych z dyrektorami szkół. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami najbliższe spotkania poświęcone będą sprawom bardziej praktycznym, związanym z zadawanymi przez uczniów pytaniami.