LEKCJE PRAWA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŻUROMINIE

W dniu 28 maja 2014r. w żuromińskim LO odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą w cyklu „LEKCJE PRAWA”.

Otwarcia dokonał Dyrektor tegoż Liceum – Pan Wojciech Gralewski. W spotkaniu uczestniczyła także Pani prof. Hanna Śliwińska.

Tematem lekcji były zagadnienia związane z istotą samego prawa i jego relacji z normami obyczajowymi i moralnymi. Omówiona została też problematyka obowiązywania prawa w czasie, przestrzeni i w stosunku do osób. Przybliżone zostały kwestie związane z powstawaniem, zmianą i ustaniem stosunku prawnego, w tym w szczególności stosunku cywilnoprawnego. Z dużym zainteresowaniem młodzież przyjęła zagadnienie dotyczące czynności prawnych i ich zasadniczego elementu, jakim są oświadczenia woli i wady tegoż oświadczenia. Scharakteryzowane zostały podmioty stosunku cywilnoprawnego (osoby fizyczne i prawne).

W trakcie wykładu młodzież zadawała na bieżąco bardzo interesujące pytania, świadczące o pewnym przygotowaniu merytorycznym w tym względzie, gdyż byli to uczniowie z 2 klas humanistycznych.

Młodzież i wykładowca, którym był radca prawny Lech Ciarkowski, byli zgodni, że spotkania tego rodzaju powinny się odbywać także w przyszłości i powinny koncentrować się na wybranych zagadnieniach związanych ze zjawiskami i zdarzeniami prawnymi, które niesie dynamicznie rozwijająca się informatyzacja wszystkich dziedzin życia.

Podobne stanowisko prezentuje Dyrektor LO Pan Wojciech Gralewski, któremu należą się słowa podziękowania za zaangażowanie i pomoc w uruchomieniu tej, jak się okazuje bardzo interesującej i przydatnej formy edukacji.