Lekcje prawa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Dnia 24 marca 2017 r. radca prawny Pan Mateusz Matuszewski przeprowadził lekcję prawa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Oprócz części teoretycznej, podczas której omówił źródła prawa i ich hierarchię, a także dokonał podziału prawa na materialne i procesowe, r. pr. Mateusz Matuszewski dokonał prezentacji i omówienia stroju radcy prawnego i scharakteryzował wykonywany zawód, ze wskazaniem zakresu przyznanych radcom kompetencji.

Ponadto odpowiedział na pytania: jak zachowywać się w sądzie? (z uwzględnieniem sądowego savoir vivre`u) i jakie są koszty sądowe?

Mając na względzie, że zajęcia były przygotowane dla uczniów w wieku ok. 17 lat, r. pr. Mateusz Matuszewski omówił pojęcie ograniczonej zdolności do czynności prawnych, a także poruszył zagadnienie odpowiedzialności nieletniego w polskim prawie karnym.

W zajęciach brało udział około 50 uczniów pod opieką nauczycieli.

Prowadzący złożył podziękowania wicedyrektor szkoły Pani Annie Kwiatkowskiej.

1234