LO 1 po pierwszej lekcji

W dniu 15 października 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr. 1 im. Adama Mickiewicza w Olsztynie spotkaliśmy się z Wami na pierwszej lekcji prawa. Uczestniczyła w niej młodzież trzech klas III, czyli w wieku „przedmaturalnym”.

Lekcję rozpoczął od krótkiego wprowadzenia o celu akcji Dziekan OIRP w Olsztynie – radca prawny Michał Korwek, a następnie poprowadziła ją radca prawny – Pani Mecenas Halina Domańska, która przekazała informacje o podstawowych dziedzinach prawa, podstawowych instytucjach i zawodach prawniczych.

Poruszano również zagadnienia związane z podstawowymi problemami młodzieży, z którymi spotykają się w życiu codziennym w swoim otoczeniu.

A oto zdjęcia z lekcji: