„Nieznajomość prawa szkodzi”‚ czyli lekcja prawa w Lidzbarku

W dniu 26 listopada 2013 r. pod hasłem „Nieznajomość prawa szkodzi” została przeprowadzona lekcja prawa w Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku. Lekcja została przeprowadzona przez radcę prawnego Magdalenę Rząp i odbyła się na sali audiowizualnej szkoły. Uczestniczyła w niej młodzież ucząca się w tej szkole. Wykład spotkał się z dużym entuzjazmem wśród młodzieży. Zwłaszcza tematyka przedstawiana w ujęciu praktycznym wzbudziła szczególne zainteresowanie. Celem lekcji było wzbudzenie zainteresowania problematyką prawa i poszerzenie świadomości prawnej. Co ważne, lekcja zakończyła się oklaskami młodzieży, co świadczy o tym, iż ta formuła edukacji spotkała się z Waszym pozytywnym odzewem.