Lekcja Prawa w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

     Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, 28.05.2015r. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, dn. 27 maja 2015r., wzięli udział w projekcie edukacji prawnej młodzieży przeprowadzonym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Projekt realizowany jest na mocy porozumienia podpisanego w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 13 lutego 2013 roku przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów „Themis” oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Na zaproszenie dyrekcji szkoły, w ramach realizowanego projektu, przybył do Zespołu Szkół w Nowym Mieście Pan Lech Ciarkowski – zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, Wicedziekan Rady OIRP w Olsztynie.
Na spotkanie z zaproszonym gościem do szkoły przybyli również: Pan Sławomir Zalewski – wójt Gminy Nowe Miasto oraz przedstawiciele lokalnego tygodnika „Płońszczak”.
Pan Lech Ciarkowski, doświadczony wykładowca, bardzo szybko nawiązał z młodzieżą doskonały kontakt, dzięki czemu w niezwykle ciekawy sposób poprowadził swą interesującą prelekcję. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi różnicami w obrębie poszczególnych gałęzi prawa, dowiedzieli się jak ważna jest znajomość prawa na co dzień, w sytuacjach, z którymi mogą spotkać się w dorosłym już życiu. W wystąpieniu naszego gościa nie zabrakło wielu odniesień do historii prawodawstwa, zadziwiających przykładów aktów prawnych obowiązujących w innych krajach.
Mamy nadzieję, że powyższa prelekcja była jedną z pierwszych, która zapoczątkowała cykl kolejnych spotkań, lekcji prawa, z udziałem pana Lecha Ciarkowskiego.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na kolejne lekcje prawa do Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście.

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowym Mieście
Edyta Ewa Jakubowska
Anna Wyrwich

Lekcja prawa w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, 28.05.2015r. 3 Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, 28.05.2015r.  2