LEKCJA PRAWA W ŻUROMIŃSKIM TECHNIKUM

Lekcja_prawa ZSP Zuromin (4)W dniu 25 maja 2015roku uczniowie dwóch klas Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie uczestniczyli w „Lekcji prawa”. To projekt edukacji prawnej młodzieży prowadzony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie. Projekt realizowany jest na mocy porozumienia podpisanego w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 13 lutego 2013 roku przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów „Themis” oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
W naszej szkole na zaproszenie dyrekcji szkoły gościliśmy Pana Lecha Ciarkowskiego zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego, Wicedziekana Rady OIRP w Olsztynie.
Pan Lech Ciarkowski, w bardzo ciekawy sposób prowadził zajęcia. Jako doświadczony wykładowca, bardzo szybko nawiązał doskonały kontakt z młodzieżą. Podał wiele przykładów wziętych z życia oraz odniesienia do aktów prawnych obowiązujących w innych krajach. Podczas spotkania nie zabrakło również żartów prawniczych ☺

Zajęcia przebiegały w bardzo pogodnej i sympatycznej atmosferze. Tematyką spotkania było: Lekcja_prawa ZSP Zuromin (3)
§ tworzenia i ogłaszania aktów normatywnych,
§ pojęcia zdarzeń prawnych,
§ źródeł prawa według art. 87 Konstytucji RP i prawa wspólnotowego,
§ istoty stosunku prawnego,
§ obowiązywania prawa w czasie, przestrzeni i w stosunku do osób.

Młodzież dowiedziała się, że w przyszłości może zadawać pytania na stronie internetowej OIRP Olsztyn (www.lekcjeprawa.pl).
Każdy z uczestników spotkania otrzymał okolicznościowy długopis z adresem strony internetowej poświęconej edukacji prawnej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

Było to pierwsze spotkanie, które mamy nadzieję zapoczątkowało cykl kolejnych spotkań, lekcji prawa, z udziałem pana Lecha Ciarkowskiego.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na kolejne lekcje prawa do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żurominie.

Wojciech Smoliński
Dyrektor ZSP w Żurominie