Lekcje prawa w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie

W Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie odbyła się lekcja prawa z udziałem uczniów tej szkoły. Zajęcia poprowadził radca prawny Krzysztof Cybulski.

Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy upominek w postaci długopisu z adresem strony internetowej poświęconej edukacji prawnej, prowadzonej przez OIRP w Olsztynie.

Tematami lekcji były zagadnienia dotyczące przede wszystkim źródeł prawa, kwestie obowiązywania prawa w czasie i przestrzeni, a także zagadnienia dot. prawa i postępowania administracyjnego. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia dot. wszczynania postępowania administracyjnego, jego przebieg oraz akty kończące postępowanie administracyjne ze szczegółowym omówieniem decyzji administracyjnej.

20170525_103719