Lekcje prawa w Zespole Szkół w Raciążu w dniu 20 kwietnia 2017 r.

W Zespole Szkół w Raciążu odbyły się lekcje prawa z udziałem uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum w dwóch odrębnych grupach o łącznej liczbie uczniów przekraczającej 100 osób.

Zajęcia, w których uczestniczyli pedagodzy w osobach: Hanny Wyrczyńskiej – wicedyrektora tegoż Zespołu i Magdaleny Bylińskiej – nauczyciela przedmiotów chemicznych, poprowadzili radcowie prawni: Lech Ciarkowski – Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie i Bartosz Kowalewski – etatowy członek (orzecznik) Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.

Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy upominek w postaci długopisu z adresem strony internetowej poświęconej edukacji prawnej, prowadzonej przez OIRP w Olsztynie.

Tematami obu lekcji były zagadnienia dotyczące przede wszystkim zadań stojących przed radcami prawnymi w procesie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym oraz kształtowanie świadomości prawnej w różnych środowiskach społecznych.

W trakcie tychże spotkań poruszane były także zagadnienia natury ogólnej, związanej z samą istotą i koniecznością postrzegania prawa oraz relacjami tegoż prawa z normami obyczajowymi, zwyczajowymi i moralnymi. Zwracana była także uwaga na współczesne zagrożenia natury prawnej, związane
z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji społecznej, w tym w szczególności, internetu.

Lekcje odbywały się w bardzo sympatycznej i miłej atmosferze.

Galeria