Aktualności

Europejski Dzień Prawnika w OIRP w Olsztynie

Radcowie prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Prawnika przypadającego na dzień 25 października 2019 r. przeprowadzili spotkania z uczniami klas IV – VIII szkół podstawowych. Lekcje odbyły się w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie i Szkole Podstawowej nr 25 w Olsztynie.IMG-0375

Spotkania z uczniami poprowadzili: r.pr. Halina Domańska, r.pr. Barbara Bloch-Cieślińska, r.pr. Kornelia Kawałko, r.pr. Anna Kottik, r.pr. Robert Pożarski.

Podczas spotkań z uczniami zostały omówione zasady funkcjonowania zawodów prawniczych oraz poszczególnych dziedzin prawa. Przedstawiono uczniom zasady tworzenia prawa, organy tworzące i stosujące prawo, zawody prawnicze, zasady odpowiedzialności, ze szczególnym wskazaniem na zasady odpowiedzialności nieletnich. Rozmawiano o odpowiedzialności uczniów na terenie szkoły i  poza szkołą. Na polecenie pedagoga szkolnego omówiono niewłaściwe zachowania nieletnich na i

internetowych forach społecznościowych oraz wykorzystywanie Internetu, telefonów do szykanowania kolegów i koleżanek wraz ze skutkami takich zachowań.

Ze spotkań uczniowie dowiedzieli się jakie znaczenie ma ukończenie 13-go roku życia z punktu widzenia prawa w kontekście częściowej zdolności do czynności prawnych, ale i odpowiedzialności przewidzianej ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, że z każdym uprawnieniem łączą się obowiązki- został omówiony obowiązek szkolny, który jest dla młodzieży najbardziej zrozumiały. Poruszono temat odpowiedzialności  młodzieży za przestępstwa- omówiono  naruszenie nietykalności cielesnej, znęcanie się, uporczywe nękanie oraz znieważanie. Temat ten wzbudził emocje u młodzieży, sprowokował w nich zaangażowanie w dyskusję, ujawnił problemy nurtujące młodzież w kontekście relacji panujących w klasie. Poruszono także temat demoralizacji- omówiono  czym jest i jakie są jej przejawy. W tym zakresie młodzież najchętniej rozmawiała o środkach odurzających, alkoholu i paleniu tytoniu.

W rejonie ostrołęckim zajęcia z uczniami pod hasłem Twoje prawo do pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych oraz do uzyskania pomocy prawnika w warunkach pozbawienia wolności” zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce i w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych przez r.pr. Janusza Kobylińskiego.

2aa1ebdb38876dede80675332398a002.0Pomoc prawna z urzędu jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości należy do praw podstawowych, a także stanowi zasadniczą część i instrument praw człowieka, określony i chroniony treścią art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tzn. swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla każdego człowieka, bez względu na pozycję społeczną lub sytuację ekonomiczną. Uznaje się go za jeden z najważniejszych filarów praworządności i godności ludzkiej. Do obowiązków państw i organów władzy publicznej należy zagwarantowanie, zorganizowanie i sfinansowanie takiego systemu pomocy prawnej z urzędu, który zapewni osobom mniej majętnym dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz pokrycie kosztów doradztwa prawnego, obrony i reprezentacji przez podmioty profesjonalne.

Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i warsztatów, przy aktywnym uczestnictwie młodzieży. Z lekcji przeprowadzonych w terminie  22.10.-4.11.2019 r. skorzystało blisko 500 uczniów.

Składam serdeczne podziękowania dla radców prawnych za zaangażowanie i zrealizowanie spotkań z uczniami.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

More from Aktualności

Lekcje prawa w Wyszkowie

W dniu 20 lutego 2018 r. radcowie prawni z naszej Izby, Ewa Wyszyńska i Cezary Jezierski wraz z zespołem prawników, przeprowadzili w swojej kancelarii w Wyszkowie lekcję prawa dla uczniów klasy II Liceum o profilu lingwistyczno – humanistycznym z Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie im. Jana Kochanowskiego . Uczniom zostały przedstawione trzy … read more

Lekcja prawa w Liceum Ogólnokształcącym w Strzegowie

W dniu 26.10.2017 r. odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym w Strzegowie spotkanie w ramach lekcji prawa. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy Liceum oraz uczniowie klas I, II i III Liceum. Obecnych było 45 uczniów, zajęcia odbyły się w Hali Sportowej. Na życzenie uczestników przedstawiono zasady tworzenia prawa, w tym na szczeblu samorządu gminnego. … read more

Europejski Dzień Prawnika w Ostrołęce i w Przasnyszu.

W dniu 25 października 2017 roku, z okazji obchodów Europejskiego Dnia Prawnika, który w tym roku był obchodzony jednocześnie z Europejskim Dniem Sprawiedliwości, w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu, w Zespole Szkół Powiatowych im. majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce zostały przeprowadzone zajęcia, których hasłem … read more

Lekcje prawa w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie

W Zespole Szkół Nr 2 w Mławie odbyła się lekcja prawa z udziałem uczniów tej szkoły. Zajęcia poprowadziła radca prawny Bożenna Marchel – Potrzuska. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy upominek w postaci długopisu z adresem strony internetowej poświęconej edukacji prawnej, prowadzonej przez OIRP w Olsztynie. Tematami lekcji były zagadnienia dotyczące … read more

Lekcje prawa w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie

W Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie odbyła się lekcja prawa z udziałem uczniów tej szkoły. Zajęcia poprowadził radca prawny Krzysztof Cybulski. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy upominek w postaci długopisu z adresem strony internetowej poświęconej edukacji prawnej, prowadzonej przez OIRP w Olsztynie. Tematami lekcji były … read more

Lekcje prawa w Zespole Szkół w Raciążu w dniu 20 kwietnia 2017 r.

W Zespole Szkół w Raciążu odbyły się lekcje prawa z udziałem uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum w dwóch odrębnych grupach o łącznej liczbie uczniów przekraczającej 100 osób. Zajęcia, w których uczestniczyli pedagodzy w osobach: Hanny Wyrczyńskiej – wicedyrektora tegoż Zespołu i Magdaleny Bylińskiej – nauczyciela przedmiotów chemicznych, poprowadzili radcowie prawni: … read more

Lekcje prawa w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kroczewie

W dniu 27 marca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr w Kroczewie, odbyła się lekcja prawa z udziałem gimnazjalistów i nauczycieli, w przedłużonym na życzenie młodzieży, czasie. Otwarcia spotkania dokonała Dyrektor tegoż Zespołu – Pani Urszula Drzewaszewska. Lekcję Poprowadził Lech … read more

Lekcje prawa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Dnia 24 marca 2017 r. radca prawny Pan Mateusz Matuszewski przeprowadził lekcję prawa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Oprócz części teoretycznej, podczas której omówił źródła prawa i ich hierarchię, a także dokonał podziału prawa na materialne i procesowe, r. pr. Mateusz Matuszewski dokonał … read more